نویسنده : کشیش فیروز فیروزپور

کتاب های تعلیمی کتاب مقدس

آماده برای خرید 

کتاب تفسیر پیدایش

کتاب جفا در ایمان مسیحی

کتاب تفسیر مکاشفه یوحنا

جهت تهیه کتاب های فوق با ما تماس بگیرید

کلیسای فارسی زبان کلوری چپل

تمامی برنامه ها را از این شبکه های اجتماعی دنبال کنید