کلیسای فارسی زبان کلوری چپل

هدف و دید ما این است که خبر خوش مسیح را به گوش تمامی دنیا و بخصوص ایران و ممالک فارسی زبان برسانیم

پخش ویدیو
 • هدف و دید ما این است که خبر خوش مسیح را به گوش تمامی دنیا و بخصوص ایران و ممالک فارسی زبان برسانیم

  کشیش فیروز
  کلیسای فارسی زبان کلوری چپل
 • نمونه کامل پدر بودن را از عیسی مسیح پدر آسمانی خود بیاموزیم.
  این روز متعلق به پدر آسمانی است
  کشیش فیروز
  کلیسای فارسی زبان کلوری چپل
 • فرصت های خداوند را حقیر نشمارید.
  هان بر در ایستاده می‌کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من.
  ‮‮مکاشفه‬ ۳:۰۲
  کشیش فیروز
  کلیسای فارسی زبان کلوری چپل

کلیسای فارسی زبان کلوری چپل

تمامی برنامه ها را از این شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برنامه و آدرس کلیسا 

آدرس:

 24821 Chrisanta Dr, Mission Viejo, CA 92691

پرستش و موعظه :

 

Sunday: 11:00 AM – 12:30 PM