با ما از طریق فرم زیر در تماس باشید

Support Form (#3)

کلیسای فارسی زبان کلوری چپل

تمامی برنامه ها را از شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برنامه و آدرس کلیسا 

آدرس:

24821 Chrisanta Dr, Mission Viejo, CA 92691

 

پرستش و موعظه :

 

Sunday: 11:00 AM – 12:30 PM