با ما از طریق فرم زیر در تماس باشید

کلیسای فارسی زبان کلوری چپل

تمامی برنامه ها را از شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برنامه و آدرس کلیسا 

آدرس:

24821 Chrisanta Dr, Mission Viejo, CA 92691

 
Monday: 10:00 AM – 4:00 PM
 

Tuesday: 10:00 AM – 4:00 PM

 

Wednesday: 10:00 AM – 4:00 PM

 

Thursday: 10:00 AM – 4:00 PM

 

Friday: 10:00 AM – 4:00 PM

 

Saturday: CLOSED

 

Sunday: 9:00 AM – 12:30 PM